Aangeboren

Dit betekent alleen maar dat een aandoening reeds bij de geboorte aanwezig is. Dit is niet alleen het geval bij de erfelijke aandoeningen, maar ook bij afwijkingen die het gevolg zijn van stoornissen tijdens de zwangerschap, zoals infecties van de moeder of schadelijke stoffen waar zij mee in contact is geweest (bijvoorbeeld softenon).

Erfelijke aandoeningen hoeven daarentegen niet steeds als ziekte al bij de geboorte aanwezig of als zodanig herkenbaar te zijn. Er zijn ziektes die men vanaf zijn geboorte met zich meedraagt maar die zich pas op latere, vaak zelfs volwassen, leeftijd openbaren.

Neem contact op

Burg. Krijgsmangeerde 27
4942 AV Raamsdonksveer
Tel: 0162-517210

Mail ons