Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in titel
Zoeken in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in titel
Zoeken in content
Post Type Selectors

Transitiezorg

Wanneer een afweerstoornis wordt ontdekt tijdens de kinderjaren, dan staat de behandeling onder controle van een kinderarts. Uiteindelijk worden kinderen ouder en met de leeftijd van 18 jaar wordt de zorg overgedragen van kinderarts naar een behandelaar van volwassenen, zoals bijvoorbeeld een immunoloog of internist. Deze overstap van de kinderafdeling naar de volwassenenzorg, heet transitie.

Wanneer een kind 18 jaar wordt, is hij of zij officieel volwassen. Vanaf 16 jaar is een kind echter al voor medische zaken volwassen. De zorg zal zich dan anders organiseren. Zo worden uitslagen van onderzoeken niet meer doorgegeven aan de ouders, maar enkel aan de patiënt zelf. Afspraken worden niet meer aan de ouders doorgegeven, beslissingen mogen zelfstandig gemaakt worden en bij een bezoek aan de poli mogen ouders alleen mee naar binnen wanneer de patiënt dat zelf wilt. Dat wil niet zeggen dat de ouders niet meer mee mogen. Het is alleen zo dat een kind van 16 jaar of ouder hier mee moet instemmen.

In de praktijk ben je meestal vanaf 18 jaar zelf verantwoordelijk voor je behandeling, medicijnen, afspraken maken en het bespreken van je klachten.

Dit is natuurlijk niet niks en een hele verantwoordelijkheid, daarom beginnen de voorbereidingen voor transitie al lang voordat iemand 18 jaar wordt. In het begin lopen bijvoorbeeld alle gesprekken via de ouders, maar dit verandert gaandeweg. De behandelende artsen helpen kinderen te leren om na te denken, en uiteindelijk zelfstandig beslissingen te nemen, over de gezondheid en de levensstijl. Uiteraard gebeurt dit allemaal in overleg met de ouders en worden ouders zo ook gestimuleerd om kinderen hierbij te helpen.

Wat verandert er nu allemaal eigenlijk?

Wanneer een kind 16 jaar wordt, is hij of zij zelf verantwoordelijk voor het melden, maar ook herkennen van gezondheidsklachten. Het is daardoor belangrijk dat kinderen zelf ook steeds beter leren wat hun ziekte, dan wel aandoening, precies inhoudt. Voor nu, maar ook voor later als ze gaan studeren of gaan werken. Daarbij is het dan ook belangrijk dat er geleerd wordt wanneer er met de huisarts of de specialist in het ziekenhuis contact moet worden opgenomen.

Ouders komen steeds minder aan het woord en steeds vaker worden vragen gesteld aan het kind zelf. Kinderen voelen, wanneer ze ouder worden, ook steeds beter aan hoe het met ze gaat. Dit is natuurlijk in het begin niet zo makkelijk, dus ouders wordt ook altijd gevraagd om aan te geven hoe het gaat.
Toch is het de bedoeling dat een kind steeds zelfstandiger wordt en hierover zelf durft en wilt praten.

Naarmate kinderen ouder worden kan er ook voor gekozen worden een deel van het polibezoek zonder de ouders te laten plaatsvinden, en een deel met. Op deze manier leert een kind zelfstandig te praten over zijn aandoening en hoe het met hem of haar gaat.

Vaak vindt er een paar maanden voordat iemand 18 jaar wordt al een kennismaking plaats met de behandelaar die de zorg vanaf 18 jaar overneemt. Op deze manier is het dus niet vreemd bij wie de zorg, na de leeftijd van 18 jaar, door zal gaan. Dit kan overigens een eenmalige kennismaking zijn of er kunnen meerdere gesprekken met beide artsen plaatsvinden. Dit is afhankelijk van het ziekenhuis en hoe het transitietraject in het ziekenhuis is ingericht.

Start van het transitietraject

Elk ziekenhuis heeft zijn eigen transitiezorg ingericht. Meestal begint het transitietraject rond de leeftijd van 14 jaar, maar dit kan dus per ziekenhuis verschillen. Vaak wordt de start van dit project besproken met de ouders of er worden folders meegegeven waarin alle informatie over het traject is te lezen. Op deze manier weet iedereen wat men kan verwachten.

Het transitietraject is zo ingericht dat de overstap van de kinderafdeling naar de volwassenenzorg zo soepel en natuurlijk mogelijk gaat. Op deze manier zorgen we er met elkaar voor dat de zorg goed door kan blijven lopen en de afweerstoornis onder controle blijft.

Wanneer je meer informatie wilt hebben over het transitietraject binnen jouw ziekenhuis, neem dan contact op met jouw behandelend specialist. Meer informatie over jouw rechten en plichten kun je onder andere vinden op hieronder genoemde websites: