Wilt u een donatie overmaken?

U kunt zelf een donatie overmaken op rekening NL38INGB0001632040 t.n.v. Stichting voor afweerstoornissen. Dank u wel !

De Stichting voor Afweerstoornissen (SAS) is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling en is daardoor volledig vrijgesteld van schenkingsrechten. Dit betekent dat over een gift geen schenkingsbelasting hoeft te worden betaald. De gift is volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

Het is ook mogelijk om de SAS als erfgenaam of legataris op te nemen in een testament. De SAS ontvangt dan na het overlijden het vastgestelde bedrag, een bepaald percentage van de nalatenschap of een bepaald goed (huis, kunstobject/verzameling). Het testament moet worden opgesteld door een notaris. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons via het contactformulier.

DutchEnglishTurkishArabic