• De plek waar je ervaringen in het leven met een afweerstoornis kunt delen met mensen die aan een half woord genoeg hebben.
  • Bron van betrouwbare informatie: deze website, folders, brochures en boeken, ledenblad de Paraplu, awareness campagne ‘Altijdziek.nl’.
  • Je belangenbehartiger. De zorg voor afweerstoornissen is in Nederland goed geregeld, maar dat is niet vanzelfsprekend, daar zijn we erg zuinig op en werken samen met specialisten en onderzoekers.
  • De SAS is alert op medische ontwikkelingen en veranderingen in het zorgstelsel. Springt zo nodig in de bres bij overheid, farmaceut, verzekeraar of behandelcentrum.
  • De SAS werkt samen met de nationale en internationale organisaties op gebied van afweerstoornissen en zeldzame ziektes.