Omgaan met de uitdagingen van mensen met een afweerstoornis en hun naasten van vandaag de dag vereist tomeloze inzet van enthousiaste vrijwilligers. Die ieder met verschillende perspectieven de afweerstoornissen de juiste aandacht bieden en graag samen te werken voor een betere toekomst. Stichting voor afweerstoornissen is voortgekomen uit de behoefte aan ervaringen, kennis te delen en daar waar nodig te verbeteren.

Een streven om deze gemeenschap te ondersteunen en een verlangen om woorden om te zetten in daden. We zijn als stichting opgericht in 1985 en gedreven door vooruitstrevende ideeën, gepaste acties en met goede ondersteuning vanuit de WID (werkgroep Immuundeficienties) en de MAR-medischadviesraad.

Onze doelstelling:
‘Wat we als Stichting voor Afweerstoornissen, ‘SAS’, willen bereiken is ons verbinden om samen meer zichtbaar te zijn. Door ons samen zichtbaar te maken en daar waar nodig een vuist te maken, komen we op voor een juiste behandeling, tijdige diagnose, onderzoek en verbeteringen van kwaliteit van leven’.

Neem contact met ons op voor meer informatie en om mee te doen. Alleen samen kunnen we het verschil blijven maken.