Stichting voor Afweerstoornissen

Altijdziek.nl
Altijdziek.nl campagne

Bij Stichting voor Afweerstoornissen werken we samen om welzijn van mensen met een afweerstoornissen te bevorderen. Een afweerstoornis is een zeldzame ziekte, waardoor het vaak een niet of nauwelijks herkend wordt door eerstelijns zorg (huisartsen). Vaak hebben mensen een lange voor dat er een juiste diagnose gesteld wordt. We willen daardoor meer bekendheid creëren. Deze Awareness campagne is opgezet in 2010 in samenwerking met onze specialisten. Onze programma’s en activiteiten zijn erop gericht om mensen en eerstelijnszorg bewust te maken van afweerstoornissen. Lees meer over de impact die we hebben en doe met ons mee om positieve verandering teweeg te brengen.