Onderzoek naar werking van COVID-19 vaccinaties in patiënten met primaire immuundeficiënties.

Uit eerdere studies is al gebleken dat mensen op hogere leeftijd een risico hebben op ernstiger beloop van Covid-19. Ook patiënten met primaire immuundeficiënties (aangeboren afweerstoornissen) zijn  mogelijk kwetsbaarder voor een ernstig beloop van Covid-19. Bescherming tegen Covid-19 door vaccinatie is daarom cruciaal voor deze risicogroep, maar tot nu toe is nog onbekend hoe effectief vaccinaties tegen Covid-19 zijn in deze patiëntengroep.

Onderzoekers van de landelijke Werkgroep Immuun Deficiënties (WID), waarbij alle academische centra zijn aangesloten, gaan onderzoeken of in het bloed van patiënten met een aangeboren afweerstoornis na vaccinatie daadwerkelijk immuniteit optreedt tegen Covid-19.  Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw. Na vaccinatie wordt op een aantal momenten bloed onderzocht om te zien of er in het afweersysteem bescherming optreedt tegen Covid-19 en of deze bescherming voor langere tijd blijft bestaan. Bovendien wordt onderzocht of deze patiënten toch Covid-19 krijgen ondanks vaccinatie.

Met deze studie hopen we meer inzicht te krijgen in hoe Covid-19 vaccinatie werkt bij kwetsbare patiënten met aangeboren afweerstoornissen. Door de verminderde afweerfunctie kan het zijn dat het vaccin minder effectief is of minder lang bescherming geeft. Dit zijn belangrijke vragen om te beantwoorden. De resultaten van dit onderzoek kunnen in de praktijk gebruikt worden om een specifiek plan van aanpak te maken voor vaccineren tegen Covid-19 bij deze kwetsbare patiëntengroep.

Een aantal belangrijke punten over deze studie leest u hieronder:

  • Alle academische ziekenhuizen nemen deel aan dit onderzoek.
  • De studie zal spoedig landelijk van start gaan. Het onderzoek is door de Medisch Ethische Toetsings Commissie van het Erasmus MC goedgekeurd, goedkeuring in de andere centra volgt. Zodra alle centra goedkeuring hebben ontvangen kan de studie van start.
  • Het maximum aantal deelnemers aan de studie is 500 patiënten en 200 controles (partner of huishoudcontact).
  • Alle patiënten die onder behandeling zijn binnen een van de academische ziekenhuizen zullen zo spoedig mogelijk na goedkeuring geïnformeerd worden over de studie en de mogelijkheid krijgen zich aan te melden voor deelname.
  • Als het aantal aanmeldingen het maximum overstijgt zal geloot worden voor deelname.
  • Bij deelname aan de studie zal men de twee vaccinaties ontvangen in het ziekenhuis.
  • Er zal op 5 momenten bloed worden afgenomen om effect van vaccinatie te meten (voor vaccinatie 1, voor vaccinatie 2 en 1 maand, 6 maanden en 12 maanden na vaccinatie 2).