Het effect van de seizoensgebonden griepvaccinatie bij een antilichaamdeficiëntie

Het onderzoek

Het Universitair Medisch Centrum Groningen heeft een onderzoek gedaan onder een groep van 26 patiënten met een antilichaamdeficiëntie naar het effect van de seizoensgebonden griepvaccinatie.

Bij seizoensgebonden griepvaccinatie ("de griepspuit") blijkt de productie van beschermende antistoffen tegen griep niet meetbaar. De griepspuit werkt niet bij patienten met een antilichaamdeficientie als het gaat om het opwekken van antistoffen, maar het zou kunnen dat het wel aanzet geeft tot een betere afweer door T-cellen. Wat precies de bijdrage is van de T-cellen is nog nooit onderzocht, maar er zijn aanwijzingen dat deze een aandeel leveren in het voorkomen of onder controle houden van infecties met een griepvirus.

Bij de Mexicaanse griepvaccinatie kan bovenstaand onderzoek worden doorvertaald. Ook hier wordt geen effect verwacht voor antistoffen maar wel voor T-cellen. Maar er is hier wel een verschil: door het toevoegen van een bepaalde hulpstof (een adjuvans) wordt de afweerreactie verbeterd.

Niet schadelijk

  • De vaccinatie op zich is niet schadelijk:
  • het betreft een inactief virus;

de commotie om de hulpstof thiomersal is onnodig.
Bovendien biedt de vaccinatie meer voordelen voor de gezondheid dan de nadelen van eventuele bijwerkingen.

Het effect van infusen met immunoglobulinen

Wat is het effect van infusen met immunoglobulinen (passieve immunisatie) op vaccineren met een griepvirus? Het is te verwachten dat in het donorplasma antistoffen zitten tegen het "seizoensgebonden griepvirus". Voor de Mexicaanse griep mag men niet verwachten dat donoren al antistoffen tegen dit virus hebben. Het is aan te bevelen om een griepspuit halverwege twee IgG infusies te nemen, vanwege het afvangen van de antigenen door donorantistoffen en het onderdrukken van de eigen respons door donorantistoffen.

Zwangerschap

Bij zwangerschap geldt het volgende:

  • het effect van een griepvaccinatie in het eerste trimester is onbekend. Vaccinatie in deze periode is niet wenselijk;
  • in de verdere maanden is een griepvaccinatie veilig wat betreft de hulpstoffen in het vaccin.

Bovenstaande is in overeenstemming met het besluit dat Minister Klink op 9 november heeft genomen om zwangere vrouwen die langer dan 14 weken zwanger zijn op te roepen zich te laten vaccineren.

Conclusie

Patiënten met een antilichaamdeficientie wordt aangeraden om seizoensgebonden en Mexicaanse griepvaccinaties te ondergaan.

Het volledige verslag van deze presentatie zal in de eerstvolgende Paraplu, het patiëntenblad van de SAS, worden opgenomen.

Neem contact op

Burg. Krijgsmangeerde 27
4942 AV Raamsdonksveer
Tel: 0162-517210

Mail ons