De Landelijke Werkgroep Verpleegkundigen voor Immuun Deficiënties, ook wel de LW-VID genoemd, is een groep verpleegkundig specialisten en gespecialiseerde verpleegkundigen, die patiënten met immuundeficiënties behandelen.

De verpleegkundigen zijn werkzaam binnen verschillende academische ziekenhuizen in Nederland en hebben zich verenigd in deze landelijke werkgroep.  

De LW-VID heeft als missie:
Het uitdragen/delen van alle opgedane kennis en kunde en enthousiasmeren van mensen die betrokken zijn in de zorg, voor patiënten met immuundeficiënties. 

"Door onze eigen kennis up-to-date te houden middels congressen, scholingen en overleggen streven we ernaar deze kennis zoveel mogelijk te delen met andere zorgverleners die zich inzetten voor de zorg voor patiënten (kinderen en volwassenen) met een primaire immuundeficiëntie in Nederland en eventueel ook in het buitenland."  


De visie van de LW-VID is:
De zorgprofessionals leveren in- en extramuraal hoogwaardige kwaliteit van zorg aan kinderen en volwassenen met een primaire immuundeficiëntie doordat er multidisciplinaire afstemming is en men op de hoogte is van de laatste verpleegkundige en medische richtlijnen in diagnostiek en  behandeling (onder andere met immuunglobuline suppletie) van deze patiëntengroep. 


De LW-VID wil dit bereiken door: 

  • Optimaliseren van deskundigheid van verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten met de zorg voor deze patiëntengroep, door onder andere het organiseren van scholing, workshops etc., 
  • Uitwisselen van kennis en ervaring door intercollegiale consultatie, 
  • Internationalisering door participatie in de International Nursing Group of Immunodeficiencies (INGID), 
  • Delen van bestaande verpleegkundige richtlijnen, protocollen, zorgpaden en het zo nodig ontwikkelen van nieuwe richtlijnen gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en/of best practice, 
  • Mogelijkheid bieden tot uitvoeren van gezamenlijk wetenschappelijk, medisch/verpleegkundig onderzoek.  

De landelijke werkgroep heeft een aantal keer per jaar overleg en sluiten als groep aan bij de overlegmomenten van de Werkgroep Immuundeficiëntie (WID). 


Leden van de LW-VID op 1 maart 2021: 

Marianne van der Ent
Verpleegkundige in opleiding tot specialist, Erasmus MC, Rotterdam

Suzanne Bazen
Verpleegkundig specialist, Maastricht UMC

Lucy Gossens
Verpleegkundig specialist, Amalia Kinderziekenhuis, Radboud UMC, Nijmegen

Hanny de Groot
Gespecialiseerd verpleegkundige, Universitair Medisch Centrum Groningen

Linda van der Knaap
Verpleegkundig specialist, Sophia Kinderziekenhuis, Erasmus MC, Rotterdam

Tony Neuman
Verpleegkundig specialist, Willem Alexander Kinderziekenhuis, LUMC, Leiden

Jelka van der Waal
Gespecialiseerd verpleegkundige, Sophia Kinderziekenhuis, Erasmus MC, Rotterdam

Riet Strik-Albers
Verpleegkundig specialist, Amalia Kinderziekenhuis, Radboud UMC, Nijmegen