De SAS wordt ondersteund door een team van specialisten.

Het bestuur van de Stichting voor Afweerstoornissen (SAS) wordt geadviseerd door een Medische Adviesraad (MAR). De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van de SAS over ontwikkelingen op het gebied van Afweerstoornissen. Dit betreft onder meer medische vragen, kansen, beperkingen en behandeling van Afweerstoornissen.

De medische adviesraad controleert desgevraagd al het informatiemateriaal dat de SAS naar buiten brengt op actualiteit en medische juistheid. Tenslotte dient de Medische Adviesraad als klankbord voor het bestuur van de SAS. Het bestuur van de SAS fungeert dankzij de ervaringsdeskundigheid van de achterban, ook als klankbord voor de Medische Adviesraad.

De Medische Adviesraad bestaat uit de onderstaande immunologen, infectiologen en professor. De specialisten zijn werkzaam in de expertise academische medische centra waar patiënten met afweerstoornissen behandeld worden.

Esther de Vries

Judith Potjewijd

Bram Rutgers

Godelieve de Bree

Virgil Dalm

Pauliene Ellerbroek

 Koen van Aerde

Arjan Lankester

Esther de Vries

Esther de Vries, is kinderarts gespecialiseerd in afweerstoornissen en infecties, maar heeft ook wel volwassen patiënten gezien. Momenteel doet ze alleen nog onderzoek, o.a. naar hoe je patiënten met een afweerstoornis sneller kan herkennen met behulp van data science technieken.

Judith Potjewijd

Judith Potjewijd is werkzaam als internist-klinisch immunoloog in het MUMC+ in Maastricht. Zij is daar onder meer verantwoordelijk voor de Afweerpoli. Daarnaast verricht ze wetenschappelijk onderzoek én geeft ze onderwijs over afweerstoornissen om het belang hiervan iedere keer weer te laten zien.

Bram Rutgers

Bram Rutgers, is internist-immunoloog in het UMCG in Groningen en houd zich bezig met patiënten met teveel afweer (auto-immuunziekten) of te weinig (afweerstoornis). Een deel van zijn onderzoek gaat over systemische vasculitis (o.a. ANCA-vasculitis). Hij draagt graag bij aan het verbeteren van de zorg voor patiënten met een afweerstoornis.

Godelieve de Bree

Godelieve de Bree is werkzaam als internist-infectioloog en klinisch-immunoloog in het Amsterdam UMC. Zij behandeld patiënten met aangeboren afweerstoornissen en met auto-immuunziekten. Daarnaast doet ze onder andere onderzoek naar aangeboren afweerstoornissen en naar de ontwikkeling van vaccinaties gericht tegen HIV.

Virgil Dalm

Virgil Dalm is werkzaam als internist-klinisch immunoloog in het Erasmus MC in Rotterdam. Zijn aandachtsgebied zijn primaire immuundeficiënties (aangeboren afweerstoornissen), Syndromale immuundeficiënties en Systeemziekten/Auto-immuunziekten. Zijn doel is om de zorg voor patiënten met primaire immuundeficiënties verder te verbeteren door zorg efficiënter te maken en nog beter te richten op persoonlijke behoeftes.

Pauline Ellerbroek

Pauline Ellerbroek werkt sinds 2004 met veel plezier als Internist-infectioloog in het UMC Utrecht. Haar speciale aandachtsgebieden zijn afweerstoornissen (stellen diagnose, behandeling/ infectiepreventie en vaccinatie) . Daarnaast de organisatie van de opvang van infectie uitbraken, zoals de huidige COVID-19-pandemie. Haar bijzondere interesse in onderzoek gaan uit naar de preventie van complicaties bij patiënten met een afweerstoornis, zoals longen darmproblemen.

Koen van Aerde

Koen van Aerde is sinds 2015 werkzaam als kinderarts infectioloog/ immunoloog in het Radboud UMC in Nijmegen. Hij werkt hier samen met zijn collega kinderartsen en verpleegkundig specialisten. Met elkaar vormen zij een hecht en fijn team! Naast de zorg voor patiënten met afweerstoornissen geeft hij veel onderwijs aan geneeskundestudenten, artsen en verpleegkundigen. Zijn onderzoek richt zich op het verbeteren van de diagnostiek van luchtweginfecties.

Arjan Lankester

Arjan Lankester is kinderarts-immunoloog en hoogleraar kindergeneeskunde in het bijzonder stamceltransplantatie aan de universiteit in Leiden. Hij is hoofd van het expertisecentrum pediatrische stamceltransplantatie in het LUMC en voorzitter van de Inborn Errors Working Party van European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT).

Professor Jaap van Dissel

Als hoofdfunctie (vanaf 2013) is prof. Jaap van Dissel directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Tevens werkt hij nog een dag per week als infectioloog in het LUMC en is hij hoogleraar Interne Geneeskunde, in het bijzonder infectieziekten aan het LUMC.