Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in titel
Zoeken in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in titel
Zoeken in content
Post Type Selectors

Covid-19 vaccinaties

Update 12 september 2022 – VACOPID studie

Update corona vaccinaties voor mensen met een afweerstoornis

Op 19 juli jl. heeft het OMT-V(accinatie) vergaderd en een advies naar VWS uitgebracht over de herhaalprik tegen COVID-19. Iedereen van 12 jaar of ouder die de basisserie tegen corona heeft gehad kan in het najaar een herhaalprik krijgen via de GGD. Dit is een vaccinatie uit voorzorg vanwege een te verwachten toename van viruscirculatie in het najaar/winter. Deze vaccinatie kan worden gegeven vanaf minimaal 3 maanden na een eerder gegeven vaccinatie of minimaal 3 maanden na doorgemaakte COVID-19. De GGD’en zijn nu aan het opschalen om vanaf maandag 19 september 2022 te starten met deze vaccinatieronde.

Tijdspad

 • Leeftijd: Allereerst zullen personen van 60 jaar en ouder door het RIVM worden uitgenodigd vanaf 13 september, van oud naar jong. Zij kunnen met hun uitnodiging vanaf 19 september gevaccineerd worden bij de lokale GGD’en na het maken van een afspraak. Ook zorgpersoneel zal vanaf 19 september een herhaalvaccinatie kunnen krijgen. Zij worden uitgenodigd via hun werkgever en halen de vaccinatie bij de GGD.
 • Risicogroepen: Personen van 12-59 jaar met een aandoening of specifiek medicatiegebruik, die vanwege die reden jaarlijks uitgenodigd worden voor de influenzavaccinatie door hun huisarts, zullen via hun huisarts een uitnodiging ontvangen in oktober. Naar verwachting kunnen zij vanaf medio oktober 2022 met deze uitnodiging bij de lokale GGD gevaccineerd worden.
 • Overige personen > 12 jaar: Spoedig hierna kunnen alle overige personen van 12 jaar en ouder die niet op een van de bovenstaande manieren een uitnodiging hebben ontvangen, een herhaalvaccinatie krijgen bij een lokale GGD als zij dat willen. Initieel zal men daartoe een afspraak moeten maken, mogelijk komt er ook ruimte voor vrije inloop. Vaccinatie is aanvullend in ieder geval geadviseerd voor mantelzorgers en huisgenoten van personen uit de medische hoogrisicogroep, waaronder de ernstig immuungecompromitteerde patiënten.

Patiëntselectie

Patiënten (12-59 jaar) met aandoeningen of medicatiegebruik die vanwege die reden jaarlijks worden uitgenodigd voor de influenzavaccinatie door hun huisarts, zullen via hun huisarts een uitnodiging krijgen voor de herhaalvaccinatie tegen COVID-19 in najaar 2022. Dit betreft niet alleen (ernstig) immuungecompromitteerde patiënten, maar ook personen met aandoeningen van hart en longen, diabeten etc. (de ‘griepgroep’). Er wordt dus binnen de risicogroepen jonger dan 60 jaar geen onderscheid gemaakt of prioritering ingevoerd bij selectie, uitnodiging of vaccinatie van de hoogrisicogroepen en de overige medische risicogroepen.

De medisch specialisten kunnen in de komende maanden bij de communicatie over de herhaalprik een rol spelen door (ernstig) immuungecompromitteerde patiënten en hun huisgenoten/mantelzorgers te adviseren de herhaalprik te halen.

Meer informatie:

Houd onze social media en de website in de gaten voor de laatste informatie. Ook zullen we binnenkort weer een webinar organiseren, zodra de datum bekend is zullen we dit communiceren op de website en de socials!


 

Update 8 april 2022 – VACOPID studie

Download bovenstaande als PDF

Het VACOPID-onderzoek is inmiddels alweer meer dan een jaar onderweg en we hebben intussen al veel gegevens verzameld. De resultaten verzameld op 28 dagen na vaccinatie (2x Moderna vaccin) zijn besproken tijdens het laatste webinar en het wetenschappelijke manuscript daarover is geaccepteerd door The Journal Of Allergy and Clinical Immunology.

Virgil Dalm heeft de eerste resultaten op 4 april 2022 ook gepresenteerd op een door ZonMw georganiseerd internationale webinar.

Voor de gehele groep patiënten met een primaire immuundeficiëntie, die deelnamen aan deze studie, geldt dat de meesten van hen een antistof en T-cel respons lieten zien, waarmee we aantoonden dat deze patiënten een vergelijkbare respons hadden na COVID-19 vaccinatie als gezonde proefpersonen. Er zijn echter wel verschillen in de responses tussen verschillende subgroepen.

Deze verschillen in responses hebben eerder geleid tot een aanpassing van het vaccinatieschema voor patiënten met ernstige primaire immuundeficiënties. Zij kregen eerder een 3e prik aangeboden om de basisvaccinatie compleet te maken.

Inmiddels hebben bij de meeste studiedeelnemers, waar mogelijk, vervolgmetingen plaatsgevonden. Er werd materiaal verzameld op 6 maanden na vaccinatie, voor diegenen die een 3e prik hebben gekregen werd ook bloed geprikt om het effect van deze 3e prik te meten. Tenslotte werd bij een deel van de studiedeelnemers bloed afgenomen in de periode na boostervaccinatie.

De bloedafname na boostervaccinatie is daarmee de laatste bloedafname in de VACOPID-studie. Initieel werd een bloedafname gepland op 12 maanden na starten van de studie, maar door tussendoor komen van een 3e prik en boostervaccinatie is dat tijdstip van 12 maanden niet meer relevant en werd dat vervangen door een meetpunt na booster.

Op het oorspronkelijke tijdspunt van 12 maanden krijgen studiedeelnemers nog wel een afsluitende studievisite. Deze zal bestaan uit een vragenlijst om informatie te verzamelen over eventueel doorgemaakte COVID-19 infectie(s) of patiënten zullen per e-mail/telefoon benaderd worden.

Op 5 april 2022 vond er overleg plaats tussen ZonMw, RIVM en de 8 consortia in Nederland die onderzoek doen naar COVID-19 vaccinaties in immuungecomprommitteerde patiënten, waar VACOPID er 1 van is. Mogelijk volgt hieruit nog een initiatief om deze studies te “verlengen”, waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden aan het opnieuw meten van effecten van vaccinaties na nieuwe boosters met eventueel nieuwe vaccins later dit jaar. De deelnemers worden hiervan op de hoogte gehouden.


Update boostervaccinatie/herhaalprik 4 april 2022

De Gezondheidsraad heeft recent een advies uitgebracht voor de 2e boosterprik (ook wel herhaalprik). Mensen boven 60 jaar krijgen hiervoor een uitnodiging, maar ook mensen met verminderde afweer komen in aanmerking voor een herhaalprik.

Patiënten met ernstige afweerstoornissen, die eerder in aanmerking kwamen voor een 3e prik, komen nu ook in aanmerking voor deze herhaalprik. De uitnodigingen worden vanaf 19 april 2022 verstuurd door de ziekenhuizen. Met deze uitnodiging kunnen patiënten zelf een afspraak maken voor de herhaalprik bij de GGD. Voor meer informatie over deze herhaalprik kunt u ook terecht op COVID-19-vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten | LCI richtlijnen (rivm.nl).


Update 1 december – 3e vaccinatie

In de VACOPID-studie wordt onderzocht of vaccinatie tegen corona voldoende aanmaak van antistoffen en T-celgeheugen geeft bij mensen met een aangeboren afweerstoornis. De eerste resultaten zijn hiervan gedeeld tijdens een webinar, terug te kijken achter de leden login op de SAS-website. Kort samengevat: De eerste resultaten waren zeer hoopvol voor wat betreft de aanmaak van antistoffen na vaccinatie.

Het landelijk advies vanuit de Gezondheidsraad is momenteel dat aan een selecte groep mensen met een aangeboren afweerstoornis een 3e corona vaccinatie geadviseerd wordt. Dit kunt u ook teruglezen op de RIVM-website en in het advies uitgegeven door de Nederlandse internisten vereniging.

Mensen die in aanmerking komen voor een 3e vaccinatie op basis van de landelijke richtlijnen worden door het ziekenhuis waar zij onder behandeling zijn geïnformeerd.

Momenteel wordt een nationaal plan uitgerold voor 3e vaccinatie. Zodra de tijdslijnen bekend zijn zullen we deze delen via de website.

Voor deelnemers aan de VACOPID-studie zal in de komende weken de volgende meting gepland staan/worden (6 maanden na volledige vaccinatie). Verwacht wordt dat de ronde voor 3e vaccinatie pas zal starten na deze metingen.  Een 3e vaccinatie staat deelname aan de studie dus niet in de weg.

Momenteel wordt gekeken of het voor die studiedeelnemers die in aanmerking komen voor een 3e vaccinatie mogelijk is om 4 weken na vaccinatie bloed te onderzoeken op aanwezigheid van antistoffen.

Update 24 oktober – Interview met dr. Dalm

Afgelopen week is Janine weer in gesprek geweest met dr. Dalm, projectleider VACOPID-studie.
Tijdens het interview geeft dr. Dalm een update over de laatste ontwikkelingen rondom deze studie. Daarnaast geeft hij ook antwoorden op verschillende vragen welke eerder door jullie zijn ingestuurd via de social media kanalen.
Zo wordt er antwoord gegeven op de vraag wat het verschil is tussen een ‘3e vaccinatie’ en een ‘booster-vaccinatie’.

Klik hier voor het complete interview.


Update 1 oktober

In de VACOPID-studie wordt onderzocht of vaccinatie tegen corona voldoende aanmaak van antistoffen en T-cel geheugen geeft bij mensen met een aangeboren afweerstoornis. De eerste resultaten zijn hiervan gedeeld tijdens een webinar, terug te kijken achter de leden login op de SAS-website.

Korte samenvatting: De eerste resultaten waren zeer hoopvol voor wat betreft de aanmaak van antistoffen na vaccinatie.

Advies
Het landelijk advies vanuit de Gezondheidsraad is momenteel dat aan een selecte groep mensen met een aangeboren afweerstoornis een derde corona vaccinatie geadviseerd wordt.
Dit kunt u ook teruglezen op de RIVM-website en in het advies uitgegeven door de Nederlandse internisten vereniging.

Mensen die in aanmerking komen voor een 3e vaccinatie op basis van de landelijke richtlijnen worden door het ziekenhuis waar zij onder behandeling zijn geïnformeerd.

Momenteel wordt er een nationaal plan uitgerold voor de 3e vaccinatie. De uitnodiging hiervoor worden vanaf oktober verspreid. Kijk tevens op de website van de GGD.

Voor deelnemers aan de VACOPID-studie zal in de komende weken de volgende meting gepland staan/worden (6 maanden na volledige vaccinatie). Momenteel wordt er gekeken of het voor de studiedeelnemers die in aanmerking komen voor een 3e vaccinatie mogelijk is om 4 weken na vaccinatie bloed te onderzoeken op aanwezigheid van antistoffen.

Verwacht wordt dat de ronde voor 3e vaccinatie pas zal starten na deze metingen.  Een 3e vaccinatie staat deelname aan de VACOPID-studie dus niet in de weg.


Update 18 mei

SAS vaccinatie video: Kijk mee met Janine die mee doet met de VACOPID studie. VACOPID -studie is een onderzoek naar het respons op de Covid-19 vaccinatie bij mensen met een afweerstoornis, klik hier voor deel II. Of op de desbetreffende afbeeldingen.

deel II


Update 9 april

SAS vaccinatie video: Kijk mee met Janine die mee doet met de VACOPID studie. VACOPID -studie is een onderzoek naar het respons op de Covid-19 vaccinatie bij mensen met een afweerstoornis, klik hier voor deel I. Of op de desbetreffende afbeeldingen.

deel I


Update 25 maart

VACOPID-onderzoek

Het VACOPID-onderzoek is intussen gestart in bijna alle universitaire medisch centra.

Er kunnen verschillen zijn in de aanvang en het uitrollen van de vacicinatie-procedure, doordat elk centrum zelf de procedure faciliteert. Het AMC is ook startklaar en begint met het uitnodigen van patiënten. Sommige medisch centra, zoals het Erasmus MC, hebben de eerste inentingsronde van PID-patiënten al volledig achter de rug. De belangstelling voor het VACOPID-onderzoek bleek groot, het onderzoek heeft voldoende aanmeldingen gehad en zit vol. Echter, het kan ook voorkomen dat deelnemers uitvallen, waardoor het mogelijk is dat er patiënten van de wachtlijst alsnog opgeroepen kunnen worden.

Hoog prioriteit vaccinatie

Naast de vaccinaties in het VACOPID-onderzoek, heeft de Gezondheidsraad bepaald dat patiënten met hoge prioriteit voor vaccinatie aan de beurt zijn.
De Gezondheidsraad heeft aan het RIVM deze opdracht gegeven, waarna het RIVM de opdracht heeft gegeven aan alle ziekenhuizen om door te geven welke patiënten uit hun patiëntenbestanden hoge prioriteit hebben.
Alle ziekenhuizen geven de aantallen patiënten met hoge prioriteit door aan het RIVM.

Voor deze patiënten wordt het Moderna vaccin gereserveerd. Elk ziekenhuis is verantwoordelijk voor het faciliteren van de vaccinatie, (voldoende verpleegkundigen, ruimte/locatie beschikbaar maken) of verschillende ziekenhuizen gaan samenwerken, zodat niet elk ziekenhuis een eigen procedure hoeft op te zetten. De specialist heeft hierin geen actieve rol

We willen deze beschikbare informatie graag met jullie delen, het is de status op dit moment. Meer informatie vindt u op: https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/professionals/prioritering-medische-risicogroepen

Zaken kunnen onvoorzien wijzigen en veranderen, soms worden zaken lokaal anders aangepakt.

Het advies is met name zoals op de RIVM-website staat vermeld: wacht tot er contact met u wordt opgenomen over de vaccinatie, als iemand aan de beurt is wordt hij of zij opgeroepen door het ziekenhuis.


Update 9 maart

Het ene universitair medisch centrum heeft al toestemming van haar medisch ethische toetsingscommissie (METC), bij deze medisch centra is de informatieverstrekking, voor PID-patiënten (primaire immuundeficiëntie) die mee willen doen in het vaccinatie respons onderzoek (VACOPID), in volle gang.
Bij andere centra loopt de toestemmingsprocedure nog, daarom is er vanuit deze medisch centra nog geen informatie verstrekt naar de geïnteresseerde PID-patiënten.

Achter de schermen is er een grote versnelling gaande vanuit de overheid en het RIVM wat betreft het vaccineren van immuungecompromitteerde patiënten, in de ziekenhuizen.
Patiënten met PID vallen ook in de groep van hoog-risicopatiënten en worden nu, samen met een aantal andere hoog-risicogroepen, ook meegenomen in de eerste vaccinatieronde in de ziekenhuizen. De timing en planning hiervan is momenteel nog onbekend.

Dit heeft wel gevolgen voor de timing van de studie, omdat dit soms gelijktijdig of na elkaar zal gaan verlopen.
Andere vaccinatiestudies, zoals de studie voor nierpatiënten en de studie voor oncologiepatiënten, zijn gestart en zij hebben de eerste vaccinatieronde er al op zitten.
Het blijft, door de snel wisselende ontwikkelingen, lastig om patiënten van alle ontwikkelingen op de hoogte te houden.
Er lopen namelijk in Nederland nu verschillende studies en vaccinatierondes door elkaar heen.

Het huidige protocol voor de VACOPID-studie en daarmee de vaccinatie is nu:

 • Alle medisch centra informeren al hun PID-patiënten, mits de studie is goedgekeurd door hun METC.
 • Patiënten geven aan of ze geïnteresseerd zijn in deelname aan de studie.
 • Als alle geïnteresseerden geïnventariseerd zijn, wordt zo nodig geloot voor deelname aan de studie.
 • De patiënten krijgen informatie of zij in-of uitgeloot zijn en de studie kan van start gaan.
 • Dit gebeurt niet gelijktijdig in alle medisch centra, dit heeft te maken met logistiek, het uitnodigen van patiënten etc.
 • Soms kan er onverwacht en met spoed een wijziging in de planning worden doorgevoerd, dit komt doordat de medisch centra afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van vaccins en daarmee van het RIVM. Het Erasmus MC is op 9 maart gestart met de studie. De verwachting is dat andere medisch centra vanaf de week van 15 maart zullen starten.

Alle medisch centra proberen zo goed mogelijk al hun patiënten te informeren en op de hoogte te houden, maar dit is soms lastig vanwege de vele verschillende onderzoeken/studies.
De planning van de studie loopt niet in alle medisch centra gelijk, omdat we niet op elkaar kunnen wachten, vanwege de beschikbaarheid van de vaccins en vanwege de vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten in de medisch centra.

Nogmaals: de planning kan onverwachts en met spoed veranderd worden, vanwege de afhankelijkheid van instanties (RIVM en overheid qua beschikbaarheid van de vaccins en de prioriteit aan immuungecompromitteerden) en factoren (andere studies).


Update 24 februari

Studie naar vaccin effectiviteit in primaire immuundeficiënties:

 • Inmiddels is in een aantal academische centra de studie door de Medisch Ethische Toetsingscommissie goedgekeurd; dit betekent dat de onderzoekers verder kunnen met het opstarten van de studie.
 • Vanuit de ziekenhuizen waar al toestemming is ontvangen alle patiënten met een primaire immuundeficiëntie een informatiebrief over de studie.
 • In de brief zal beschreven staan waar en hoe u kunt aangeven eventueel interesse te hebben in deelname.
 • Per centrum is een maximumaantal deelnemers vastgesteld, dit aantal is naar rato van het aantal patiënten in een centrum onder behandeling.
 • Alle patiënten in Nederland hebben dus een even grote kans om deel te nemen aan deze studie.
 • Bij meer aanmeldingen dan het maximumaantal deelnemers zal geloot worden voor deelname.
 • U ontvangt dan vanuit uw eigen ziekenhuis specifieke informatie over de studie inhoud en vervolgafspraken.
 • Niet alle centra zullen op dezelfde dag beginnen met de studie, dit heeft met verschillen in logistiek per centrum te maken.
 • Voor elk centrum is afgesproken hoeveel patiënten daar kunnen deelnemen, ook als uitnodigingen of studie daar later starten heeft dit geen invloed op de beschikbare plekken.
 • In totaal zullen 500 patiënten en 200 controles worden uitgenodigd (huishoudcontacten zonder immuundeficiëntie), dus niet aan iedereen zal een controle gekoppeld worden.