Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in titel
Zoeken in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in titel
Zoeken in content
Post Type Selectors
bannercovid

Informatie Corona Virus

Coronavaccinatie en afweerstoornissen.

Naar verwachting wordt binnenkort begonnen met het vaccineren van de kwetsbare groepen. Mensen met een afweerstoornis vormen een kwetsbare groep. In dit document is algemene informatie opgenomen over vaccinatie tegen Covid-19 infectie (veroorzaakt door het coronavirus Sars-CoV-2) bij mensen met een afweerstoornis.

Het advies is om zich te laten vaccineren. Het advies geldt ook voor mensen die een geringe vaccinatie-respons hebben. Ook wanneer al eerder sprake is geweest van infectie met SARS-CoV-2. Bij hoge uitzondering kan het advies van uw arts anders luiden.

De mRNA vaccinaties van Pfizer/BioNTech en Moderna zijn veilig en effectief bevonden. Uit onderzoek is gebleken dat de vaccinatie bij mensen van 16 jaar en ouder een effectiviteit kent van 95% en bij een aantal risicogroepen een effectiviteit van rond de 95%. Hoe effectief de goedgekeurde vaccins zijn bij mensen met een afweerstoornis is nog niet bekend. Wel zal daar op het moment van vaccinatie zeker onderzoek naar gedaan worden. Maar zelfs wanneer de effectiviteit een stuk lager is, omdat het vaccin bijvoorbeeld maar bij 70% van de mensen met een afweerstoornis zal blijken te werken, wordt al heel veel winst behaald. Niet bekend is hoe lang het vaccin bescherming biedt of dat antistoffen worden aangemaakt. Ook is niet duidelijk of de vaccins altijd voldoende cellulaire afweer (T-cellen) zal stimuleren.

In diverse media is melding gemaakt over de bijwerkingen van het vaccin. Uit de studies die tot nu toe zijn verricht, blijken de bijwerkingen over het algemeen mild te zijn en beperkt tot hoofdpijn, wat vermoeidheid en lokale pijn op de plek van de vaccinatie. Net zoals bij andere vaccins zullen er altijd een uiterst beperkt aantal gevallen zijn, waarbij de bijwerkingen wel ernstig zijn, maar niet altijd direct aan het vaccin zelf toe te schrijven zijn. Zowel nationaal als internationaal worden de bijwerkingen nauwlettend gevolgd en zal actie worden ondernomen wanneer een belangrijke bijwerking wordt geconstateerd.

Tevens blijkt uit de media dat er zorgen zijn over de nieuwe techniek van vaccineren. Bij mRNA-vaccins wordt in een vetbolletje in het lichaam gebracht met een stukje genetische informatie (mRNA). Dit mRNA geeft de opdracht om een stukje virus te maken. Dit stukje virus wordt vervolgens door het lichaam herkend en maakt als reactie hierop antistoffen. De techniek is niet nieuw. De techniek wordt bijvoorbeeld ook gebruikt bij bepaalde kankermedicijnen. Er wordt dus op een andere manier gebruik gemaakt van een bestaande techniek.

Kinderen tot 18 jaar worden niet gevaccineerd, omdat de vaccins nog niet zijn vrijgegeven voor deze groep.

Maximale bescherming is aanwezig na ongeveer zeven dagen na de tweede injectie. Vanwege de verwachte verminderde effectiviteit bij mensen met een afweerstoornis, blijft het van belang om zich na de vaccinatie zo veel mogelijk aan de maatregelen van het RIVM te houden. Deze maatregelen zijn en blijven, net zoals nu, eigenlijk leefregels tot er meer gegevens door onderzoek beschikbaar zullen komen.

Meer informatie kunt u vinden op:

Tijdsschema:

corona inenten

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/documenten/publicaties/2021/01/04/vaccinatiestrategie-flowchart

Soorten vaccins en werking

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/soorten-coronavaccins

Richtlijn RIVM over vaccinatie van immuungecompromiteerden.

https://lci.rivm.nl/handleiding-covid-19-vaccinatie-van-immuungecompromitteerde-patienten#longpati-nten