Het perfecte PID-plaatje deel II

Oproep: Ben jij het fotografietalent dat jouw leven met een afweerstoornis op beeld kan vastleggen?
Doe dan mee met de SAS-fotowedstrijd 'Het Perfecte PID Plaatje'

Het perfecte PID plaatje kan van alles zijn: een sportieve actie, gewoon een leuke plaatje, motiverende of grappige beeld, een wandeling met een vriendin, een sportieve routine of .... Vul maar in!

Mail dus jouw foto, met korte uitleg, op uiterlijk 29 mei naar info@stichtingvoorafweerstoornissen.nl t.a.v. 'Het Perfecte PID Plaatje'

Op 30 mei zal de jury bestaande uit Joost, Peter en een gastjurylid een top 3 uit alle ingezonden foto’s selecteren.
Stem van 1 tot 7 juni op jouw favoriete foto uit via de website www.stichtingvoorafweerstoornissen.nl

De winnaar van deze themaronde zal in het SAS-magazine ‘De Paraplu’ van juni komen te staan en wint een cadeaubon van €15!

Deze kans laat jij natuurlijk niet aan je voorbijgaan, dus pak je camera en schiet die foto!

Helaas is deze actie alleen voor leden.
Dus wil je meedoen; wordt lid en maak kans op een cadeaubon!

Voorwaarden Perfecte PID plaatje: 

 • De kwaliteit van de foto moet minimaal 4 mb zijn of 300DPI. 
 • De deelnemer verklaart expliciet de ingezonden opname zelf te hebben gemaakt en de auteursrechten niet te hebben verkocht of weggegeven te hebben aan derden.
 • Toestemming te hebben van op de inzending zichtbare personen of auteurs rechtigen. 
 • In geval van minderjarige kinderen toestemming te hebben van de ouders of voogd.
 • Foto’s mogen slechts beperkt bewerkt zijn.
 • Door deelname aan de fotowedstrijd verleent de deelnemer aan Stichting voor Afweerstoornissen het volledige en onvoorwaardelijke gebruiksrecht van het beeld voor alle gebruik door de SAS. Hieronder vallen in ieder geval: de websites van de SAS, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, magazines en kalenders van de SAS. De naam van de oorspronkelijke auteur wordt, daar waar mogelijk, bij plaatsing vermeld mits bij ons bekend.
 • Ingezonden foto’s zijn openbaar en toegankelijk voor alle websitebezoekers. SAS kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van ingezonden foto’s door derden.
 • SAS is gerechtigd om het aangeleverde materiaal te gebruiken in al haar media en publicitaire uitingen.
 • Professionele fotografen zijn uitgesloten van deelname.
 • De rechten met betrekking tot de ingezonden foto’s berusten bij de deelnemer of de oorspronkelijke auteur.
 • De deelnemer vrijwaart de SAS voor claims van derden die pretenderen auteursrechthebbende te zijn.
 • Alleen leden van de SAS kunnen deelnemen aan het perfecte PID plaatje.
 • De deelnemer vrijwaart de SAS voor claims van geportretteerden.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De SAS behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgave van redenen niet te plaatsen.
 • De winnaar(s) krijgen persoonlijk bericht.