Ongeveer 30 jaar geleden werd de aangeboren afwijking chronische granulomateuze ziekte voor het eerst in de Amerikaanse literatuur beschreven, afgekort CGD, hetgeen staat voor “Chronic Granulomatous Disease”. In die tijd verliep de aandoening ernstig en de meeste kinderen met CGD stierven toen voor het 10e levensjaar aan zeer ernstige infecties.

Door de vooruitgang in de diagnostiek en behandeling is de levensverwachting van de meeste CGD-patiënten gelukkig fors gestegen en is de levensverwachting voor de meeste CGD patiënten tot op laat volwassen leeftijd goed.

Dit boekje beoogt antwoorden te geven op de meest voorkomende vragen en kan als eerste aanzet dienen voor artsen en verplegend personeel om vragen van patiënten te beantwoorden. Natuurlijk kan dit boekje niet uw gesprek met ervaren artsen op dit gebied vervangen. Achterin vindt u de adressen van klinieken en organisaties waar u terecht kunt.

Voor de afbeeldingen verwijzen we je graag naar de brochure.